Privacy Policy

Ik neem de privacy van persoonsgegevens zeer serieus en ga zorgvuldig om met je persoonlijke gegevens.

Door gebruik te maken van deze site ga je akkoord met ons privacy- en cookie-beleid.

Je gegevens zijn veilig en worden nóóit aan derden verkocht.

Tuaca Kelly januari 2021.
Ik respecteer de privacy van mijn gebruikers. Ik verwerk persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de AVG wet, de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Telecommunicatiewet.

OVER MIJ
De website www.tuaca.nl wordt beheerd door Tuaca Kelly , ik ben verantwoordelijke voor de verwerking van jouw persoonsgegevens in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (hierna: Wbp).

Mijn gegevens zijn:
Tuaca Kelly
Postbus 1337
1057 RK Amsterdam

Health Culture Amsterdam
KvK –nummer :     64527824
BTW ID nummer : NL002511656B49

Welke gegevens verzamel ik?
Wanneer jij je online aanmeldt en het contactformulier invult ,een product koopt of een sessie aanvraagt of andere aanvragen doet voor een van mijn diensten, zal aan jou gevraagd worden om gegevens in te vullen. Ik verwerk in dat geval alleen de gegevens die je zelf verstrekt. Dit kunnen de volgende gegevens zijn:
Voor- en achternaam;
E-mailadres;
Telefoonnummer of skypeadres;
Bedrijfsnaam;
Straat en huisnummer;
Woonplaats;
Het bericht dat je in het formulier invult.

MET WELK DOEL WORDEN DE PERSOONSGEGEVENS GEBRUIKT?
De gegevens worden verzameld en opgeslagen voor de volgende doeleinden:
Je naam en e-mailadres gebruiken we om met elkaar te communiceren en voor het verzenden van nieuwtjes, commerciële nieuwsbrieven.
Na invullen van de online formulieren ontvangt U een email of U akkoord gaat met deze verwerking. 

Je naam, e-mailadres, website en telefoonnummer en/of skypeadres die jij invult bij een formulier voor een sessie aanvraag, worden gebruikt om een sessie voor te kunnen bereiden. Dit formulier komt in mijn mailbox en wordt daar 5 jaar bijgehouden. Indien je cliënt wordt bij mij blijven de contact gegevens in het mijn cliënten bestand en worden deze pas nadat je 5 jaar geen contact hebt gehad verwijderd.

Wanneer jij het contactformulier invult, zijn jouw naam en e-mailadres nodig om jou van een reactie te kunnen voorzien.

Je naam, emailadres en fysieke adres gebruik ik voor het maken van facturen als je een dienst aankoopt.

Door de gegevens te verstrekken geef je mij toestemming om de gegevens voor bovengenoemde doeleinden te gebruiken. Bovendien zijn een aantal van deze gegevens noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst, als er bepaalde diensten voor je moeten uitgevoerd worden.

MET WIE DELEN WE JE PERSOONSGEGEVENS?
Je persoonsgegevens worden opgeslagen op servers van de mailingprovider Aweber. De server van Aweber is gevestigd in de Verenigde Staten. Jouw gegevens kunnen dus worden doorgegeven, opgeslagen en verwerkt in de Verenigde Staten. De doorgifte van deze gegevens gebeurt op grond van het EU-VS Privacy Shield Framework. Welke voldoet aan de AVG wet.

Er zijn nog enkele mensen die toegang hebben tot jouw gegevens waaronder de boekhouder, en de webhost. Met deze mensen heb ik een verwerkersovereenkomst afgesloten zodat duidelijk is hoe zij jouw gegevens beschermen.

BEVEILIGING PERSOONSGEGEVENS
Wij hebben passende technische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen. Deze maatregelen, waaronder versleuteling middels een SSL-certificaat zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die wij verwerken.
In ‘t kort, zowel ik als mijn providers stellen alles in het werk om jouw persoonsgegevens veilig te houden.

COOKIES
Voor een zo goed mogelijke werking van deze website worden cookies gebruikt.

Een cookie is een klein bestandje dat door onze website wordt meegestuurd en door jouw browser op het apparaat waar je onze website mee bezoekt wordt geplaatst. De informatie die in de cookie is opgeslagen kan naar onze website teruggestuurd worden, wanneer je de website opnieuw bezoekt. Meer informatie over cookies kun je vinden op de website van ConsuWijzer.

Google Analytics
Omdat we graag willen weten hoe onze bezoekers de website gebruiken, zodat we het gebruik van de website kunnen optimaliseren, gebruiken wij Google Analytics. Via deze website worden er daarom analytische cookies van Google geplaatst. De informatie wordt zo goed mogelijk geanonimiseerd. Jouw IP-adres wordt nadrukkelijk niet gebruikt in Google Analytics. Wij kunnen je daarom niet persoonlijk herleiden. Meer informatie over het beleid van Google Analytics kun je hier vinden.

Uitschakelen en verwijderen
Wil je de cookies uitschakelen of verwijderen? Dit kun je doen via je browserinstellingen. Gebruik eventueel de help-functie van je browser om te achterhalen hoe je dit kunt doen.

Via de website Your Online Choices kun je meer uitleg vinden over hoe je cookies uit kunt schakelen.
Links
Op onze website zul je links naar externe websites aantreffen. Door op een link te klikken ga je naar een website buiten www.tuaca.nl. Het kan zijn dat deze externe websites gebruik maken van cookies. Graag verwijzen wij hiervoor naar de cookie- of privacyverklaring van de betreffende website.

BEWAARTERMIJN
Wij bewaren je gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen.
Wanneer jij je uitschrijft voor mails, wordt je op een uitschrijflijst gezet die NIET meer gemaild wordt. Evenwel blijf je nog maximaal een jaar in het systeem tot ik de uitschrijflijst volledig verwijder.
Wanneer je klant bent, worden de facturen met jouw gegevens behandeld met een bewaartermijn volgens de wettelijke verplichtingen.

De bovenstaande termijn geldt, tenzij er voor ons verdere wettelijke verplichtingen bestaat de gegevens langer te bewaren en/of beschikbaar te houden.

RECHTEN
Je hebt altijd het recht jouw toestemming voor het verwerken van je gegevens in te trekken, waarna wij je gegevens niet meer zullen verwerken. Het intrekken van deze toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van onze gegevensverwerking op basis van jouw toestemming, die plaatsvond vóór deze intrekking.

Je hebt ook recht op inzage in jouw persoonsgegevens en het recht om jouw persoonsgegevens te rectificeren.  Als je wil weten welke persoonsgegevens wij van jou verwerken, dan kun je een schriftelijk inzageverzoek doen. Mochten jouw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, dan kunt je ons schriftelijk verzoeken om jouw gegevens te wijzigen of aan te vullen.

Daarnaast heb je een recht op het wissen van jouw persoonsgegevens, een recht op het beperken van de verwerking en een recht om tegen de verwerking bezwaar te maken. Bovendien heb je recht op het overdragen van, of het overdraagbaar maken van jouw gegevens. Ook hiervoor kun je een schriftelijk verzoek doen.

Wij zullen je verzoek binnen 4 weken in behandeling nemen. Onder schriftelijk wordt ook verstaan een e-mail. Je kunt je verzoek aan ons e-mailen via office@healthcultureamsterdam.nl

WIJZIGINGEN
Wij behouden ons het recht voor wijzigingen in deze privacyverklaring aan te brengen. De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding.