Er zijn diverse vormen van workshops:

Authentic Male: 

Integrating the sacred masculine for mental health, equilibrium and intentional thriving.

a workshop for men.

The Alignment:
De Alignment is een zeer uniek en ervaringsgericht multidimensionaal evenement, waarin heling centraal staat van elk individu binnen de groep. Dit evenement gericht op genezing is speciaal vorm gegeven om je te helpen jouw dynamische vermogen volledig tot bloei te laten komen en je in contact te brengen met je goddelijke bewustwording. 

Embodying the sensual mystic – an educational workshop by Tuaca Kelly:
Intuïtie is een heilige taal. Haar woordenschat wordt ontwikkeld door bewuste communicatie gebruikmakend van de vele mogelijkheden van intieme zintuiglijke waarneming en intellect; het is de basis voor een multidimensionaal bewustzijn en heling; Het is het kenmerk van empathie en transparantie in relaties; het is de uitnodiging om aanwezig te zijn.
Tuaca helpt je om om het bewustzijn en de zintuigelijke vaardigheden op een hoger niveau te brengen


The Musician's Healer: 
A Unique Service for Professional Musicians on Tour or Residency.

Psyche and the song:
This workshop offers pre-writing exercises.

Agape & Eros:
summoning a sacred sexual union, with Tuaca