Het zou heel fijn zijn als je hier feedback wil geven.
hoe je mijn sessies met jou hebt ervaren.

Je feedback is vertrouwelijk tenzij je uitdrukkelijk in onderstaand formulier toestemming geeft dit toe te voegen aan "wat cliënten zeggen"

It would be great if you could provide feedback how you experienced my sessions with you.

Your feedback is confidential unless you explicitly give permission in the form below to add it to our website in the tab "Wat cliënten zeggen".


your feedback (preferable in Dutch or otherwise in English):

Ter ondersteuning graag de volgende vragen beantwoorden:
(per vraag max 350 karakters/tekens zie teller onder het vlak)
For support, please answer the following questions:
(per question max 350 characters/characters see counter below the field)Waarvoor en waarom kwam je bij mij? 
What for and why did you come to me?
0 of 350
Wat heeft het met je gedaan? 
What did it do to you?
0 of 350
Wat zou je aan iemand vertellen, die nog twijfelt een afspraak met mij te maken?
What would you tell someone who is still hesitating to make an appointment with me?
0 of 350
Verdere opmerkingen:
Further comments:
0 of 350
Mag ik jouw feedback onder het kopje "wat cliënten zeggen" op mijn website te plaatsen?
Can I put your feedback under the heading "what clients say" on my website?
0 of 350